"Dr. Vets"

On this page I will poste general information about dogs, not only Shih Tzu and the taking care of them. Information you might or might not find interesting, but knowledge is always god and important.


Brushing your dogs teeth, shown/demostrated by Jens Ruhnau, a danish
dog dentist:


*

Does Bravecto kill dogs?

Bravecto (and also Nexgard) is a tablet on prescription from the vet, which is given to dogs to prevent fleas and ticks and also to treat dogs, who have fleas or ticks.
Many dogs have died or gotten  very very sick after being given Bravecto or Nexgard and similar products !!!
So please, before you decide to give your dog Bravecto, Nexgard or another similar product.

please watch this video below.... and you might reconsider your choice.
And always remember, all medications against flea and tick are toxic, they are all designed to kill.... fleas and ticks.... and down the road they might harm ... your Sweetheart dog.... 

Usually I am very careful with posting these kind of 
campaigns /crusades or intimidations, but this is so serious and dangerous!

I´m so glad, that I have never given my Sweethearts Bravecto or Nexgard or any kind of flea-tick product - and I never will.

Fleas: My Shih Tzus have never had fleas, I don´t give them any medication to prevent fleas, I just use a lot of conditioner, when I
wash them and fleas don´t seem to like conditioner, I don´t think fleas can breath, when my Shih Tzus are protected by and covered in conditioner.

Ticks: For about 3 years I have not found any ticks on my dogs. If I find one, the tick crawls confused and bewildered around on the hair - not
in the hair. It seems like ticks also don´t like conditioner and maybe they
can´t breath, when my Shih Tzus´ hair is well-covered in conditioner.  

Bravecto and Nexgard came om the market in Feb. 2014 in Denmark/EU.
According to the EU laws a new flea - tick medication for dogs, a new product is on prescription for the first 5 years after being introduced to the market and the vets are legaly obligated to tell their dog owner clients, that the new flea - tick - product is under strichter supervision for side effects!

Bravecto: 1 tablet "works" for 3 months.
Nexgard: 1 tablet "works" for 1 month.
Bracvecto and Nexgard are very similar and "work" very much in the
same way.

If I ever were to give my dogs a medication against fleas to treat them for an attact of fleas - not preventing -, I would choose
Program VET - 1 tablet "works" for 1 month, sold over the counter, came on the market in Denmark/EU in 2004, 6 tablet pr. packing.
I will never give my Sweethearts any chemical medications to prevent fleas or ticks..... the same as I don´t take painkillers to prevent a headache.

In Holland, the Netherlands people are working on to have Bravecto removed from the market with the 

Petitioning Bernadette Dunham, D.V.M., Ph.D., Director, Center for Veterinary Medicine at the FDA,
The Committee for Medicinal Products for Veter 
(The European Medicines Agency)
Miss Liunda Pike (Director: Risk Management & Investigations, SA De)  
and Deputy Director Investigations, South African V:

"Bravecto (flea & tick treatment) should be removed from the market WITHOUT DELAY!!!!"


 ..... right now I am not sure, whether they have succeeded or notSlår Bravecto og Nexgard hunde ihjel?
JA!!!
Normalt er jeg ikke meget for skræmmekampagner,farlige artikler eller lignende, men dette er desværre så alvorligt, at jeg vælger postere denne video om Bravecto - gælder også for Nexgard.

17 minutter og 29 sekunders video med den ene DØDE hund efter den anden og den ene meget alvorligt SYGE hund efter den anden.... og det er desværre blot et udpluk af syge og døde hunde...
Bravecto og Nexgard er det rene gift og hver 3. minut løber giften igennem hundens lever og nyrer konstant gennem hele 3 måneder for Bravectos vedkommende og 1 måned for Nexgards vedkommende pr. tablet og giften optræder længere tid i kroppen, end de hhv. 3 eller 1 måneder.
Firmaet bag Bravecto, Merck har kun testet produktet på 30 hunde inden det kom på markedet og ikke 200....
Bravecto og Nexgard er skyld i
- Døde hunde
- Lever-problemer og lever-svigt
- Nyrer-problemer og nyre-svigt.
- Blindhed, pludselig opstået blindhed og nedsatsyn
- Blindhed, pludselig opstået blindhed og nedsatsyn
- Indre blødninger
- Blod i afføring
- Ekstrem tørst
- Voldsom diare
- Hjerteproblemer
- Hunde, der er vågne døgnet rundt og ikke kan finde hvile
- hudproblemer
- Permanent Pelstab
- epileptiske anfald, hvor hundene skriger ... i angst, smerte, panik...
- Neurologiske problemer
- Mister kontrol med / over afføring
- Inkontinent
- Voldsomme opkastninger
- Voldsom kløe
- Tristhed
- Ingen appetit - hunde, som skal have næring via slange
- Hvalpekuld født for tidligt og efterfølgende døde
- Hvalpe født med defekter - blottede hjerner og rygsøjler
- Hunde, som pludselig ikke kan gå
- Udvilker hurtigt voksende melanomer alle mulige steder i kroppen
- Sløvhed
- Læssioner
- Spiser manisk græs som udsultede køer, for derefter at kaste voldsomt op og så derefter starter forfra på at spise græs, der er ingen stop...
- Kroniske sygdomme
- Anæmi (Blodmangel)
- Hypoglykæmi (Alt for lavt blodsukker)
- Blpdpropper
- Tungt og tør vejrtrækning

Og der er / findes INGEN BEHANDLING!

Alle disse forskellige symptomer indtræder lige fra indenfor de første 24 timer til flere måneder efter hunden har fået Bravecto eller Nexgard. Hos nogle hunde opstår sygdom og død efter den allerførste gang, de har fået Bravecto eller Nexgard, hos andre hunde kommer symptomerne først efter indtagelse af flere tabletter, der er ingen garantier.....

Does Nexgard kill dogs? på facebook


Does Brevecto kill dogs?  på facebook

*****

Vaccination and revaccination.

Be careful around vaccinations and revaccination, which can result in overvaccination and a lot of side effects and even death.

To be updated....I will be back very soon...


Dr. Becker and Dr. Dodds Talk About Titers:


Don´t spay, castatre or sterilize your dog - Know the side effects.


To be updated....I will be back very soon...Fra DCH Bladet, nr. 3 2012.

Fup og fakta om hanhunde: Hormoner, kastration og adfærd AF GITTE ALBÆK BIELEFELDT i samarbejde med dyrlæge Pernille Jørgensen Fotos: Erik Hansen

 Vi bestemmer næsten fuldstændig over vore hundes seksualliv. Det sker selvfølgelig, at hunde parrer sig uden vores indblanding, men som regel bestemmer menneskene, hvem der skal have hvalpe med hvem og hvornår. Vi bestemmer også, om hundene overhovedet skal være i stand til formere sig. Cirka 20 % af alle hunde i Danmark er neutraliserede. Der er mange hårdnakkede myter om kastration i omløb. Her er en gennemgang af de mest almindelige myter om adfærd og kastration. Fup og fakta om hanhunde: Hormoner, kastration og adfærd AF GITTE ALBÆK BIELEFELDT i samarbejde med dyrlæge Pernille Jørgensen Fotos: Erik Hansen I næste udgave af DcH Bladet handler det om hunhunde/tæver. Kastrering - universal løsning for problemer med hanhunde? Hanhunde kastreres ret ukritisk. Det er et forholdsvis lille og billigt indgreb. Mange dyrlæ- ger har med jævne mellemrum tilbud på kastration, og det er ikke alle steder vejledningen om fordele og ulemper er lige god. Hundeejerne har ofte urealistisk store forventninger til effekten af kastrationen. Overvejer man at kastrere sin hanhund, er det nok en god idé at definere, hvad problemet egentlig er. Jo mere præcist – desto bedre. Hundens grundlæggende personlighed ændres ikke. Er du utilfreds med din hund, hjælper det nok ikke at kastrere den! Adfærdsproblemer og kastration Der er lavet forskellige undersøgelser af virkningerne af kastration på problemadfærd. Der kan være mange årsager til de adfærdsproblemer, man normalt forsøger at ”behandle” med kastration. Adfærdsproblemer kan skyldes helbredsproblemer, forkert opdragelse,
angst, dårlig socialisering mm. En hanhund kan også være mere eller mindre seksuel af natur, fordi det er individuelt, arveligt eller racebetinget. De undersøgelser man har foretaget, viser at kastration ikke har en entydig effekt på bestemte adfærdsproblemer. Undersøgelserne viser egentlig bare, at kastration eventuelt kan hjælpe på problemer, der skyldes seksuel adfærd! Aggression mod andre hunde Testosteron er det mandlige kønshormon, der udskilles af testiklerne og udsendes i blodbanen. Hormonet spiller en vigtig rolle i udviklingen af maskuline træk. Testosteron har indflydelse på personligheden. Det siges ofte, at testosteron medfører aggressivitet. Det er ikke hele sandheden. Testosteron kan forstærke allerede tilstedeværende aggression. Men aggression er et samspil mellem bl.a. serotoninniveau i hjernen, kønshormoner og erfaring. Aggression kan også skyldes sygdom og smerte. Kastration fjerner ikke aggression, men kan reducere den. Testosteron giver også en højere tærskel for frygt og smerte. Det vil sige, at en intakt hanhund kan være modigere end en kastreret. Kastrerede hanhunde kan blive mere aggressive, end de var før indgrebet, fordi de bliver mindre modige og mere angste. Undersøgelserne har vist, at positiv social erfaring og grundig socialisering har større effekt på aggressiv adfærd end kastration. Kastration kan reducere aggressiv adfærd, men fjerner den ikke. Hvis hundens aggression skyldes angst eller usikkerhed, er der stor sandsynlighed for, at problemet bliver værre efter kastration. Aggression mod mennesker Hvis problemet er aggression mod ejeren, viser undersøgelserne at problemet ofte forværres efter kastration. Aggression mod ejer skyldes oftest en dårlig opdragelse eller en dårlig relation og deraf følgende usikkerhed på ejeren. Da hunde ofte bliver mindre modige og mere angste efter kastration, forværres problemet ofte. I undersøgelserne ses der også eksempler på, at hunde som er frygt-aggressive over for andre hunde og som er reserverede eller nervøse over for fremmede mennesker, har udviklet større problemer efter kastration. Ukoncentreret eller urolig hund Testosteron medfører også selektiv og målrettet opmærksomhed. Det vil sige, at hunden kan virke som om den har skyklapper på, fordi den koncentrerer sig om én bestemt ting. Det kan selvfølgelig være en ulempe når man træner, hvis det ikke lige er hundeføreren hundens opmærksomhed er rettet imod. Uopmærksomhed kan skyldes mange ting i forholdet mellem hund og ejer, men er der ikke nævneværdige problemer mellem dem, kan problemet som regel afhjælpes med kontakttræning! En af undersøgelserne har vist en tendens til, at intakte hanhunde er mere trænbare end kastrerede hanhunde. Urolige hunde er ofte unge hunde, der endnu ikke har lært koncentration og selvbeherskelse. Rastløshed kan også skyldes smerte, angst, usikkerhed eller kedsomhed. Nogle racer er mere rastløse og urolige end andre. Hanhunde kan lære at koncentrere sig. Veltrænede hunde kan godt arbejde, selv om der er løbske tæver i nærheden. Tænk for eksempel på toldvæsenets og politiets hunde. Dominans Dominans over for andre hanhunde skyldes ofte seksuel konkurrence. Den dominerende hanhund ønsker at være forrest i køen, hvis der skulle komme en løbsk tæve forbi. For nogle racers vedkommende kan det endvidere skyldes, at hannerne har tendens til aggression / intolerance over for andre hunde af samme køn. En hund kan sagtens være dominerende over for nogle hunde og eftergivende over for andre. Hvis dominanstendenserne er seksuelt betingede kan kastration måske hjælpe. Strejfen Hvis hundens strejfen skyldes, at der er tæver i løbetid i nabolaget, så hjælper kastration sandsynligvis. Hvis hunden strejfer på grund af kedsomhed eller jagt, så hjælper det ikke! Det hjælper heller ikke at kastrere, hvis strejferiet bare er blevet en vane! Stress Hvis stressen skyldes løbske tæver i nabolaget, så hjælper kastration. En del hanhunde kastreres fordi de hverken kan spise, sove eller foretage sig noget som helst fornuftigt, når der er løbske tæver i nærheden. Hvis hundens stress skyldes uforudsigelige mennesker, dårlige levevilkår, jagtlyst, sygdom, kedsomhed eller andre ikke-seksuelle forhold, så hjælper kastration ikke. Her skal der arbejdes med anden adfærdsbehandling. Urinmarkering Hvis hunden har meget stor interesse for lugte og urinmarkering, hjælper kastration ikke nødvendigvis. Urinmarkering indendørs kan have mange årsager, f.eks. stress. Der er ikke lavet undersøgelser på, om problemet kan afhjælpes ved kastrering. Destruktiv adfærd Hvis hunden ødelægger ting i hjemmet, skyldes det ofte alene hjemme problemer, stress eller simpelt hen kedsomhed. Her hjælper kastration sandsynligvis ikke. Kemisk kastration Kemisk kastration foregår med indsprøjtning af et hormon præparat. Virkningen indtræ- der op til tre uger efter indsprøjtning. Varighed er afhængig af præparatet. I dag bruger man ofte hormonpræ- parater, der midlertidigt direkte på- virker testosteronproduktionen. Kemisk kastration giver et rimeligt reelt indtryk af virkningen af en kirurgisk kastration. Et godt samarbejde mellem hund og fører betyder alt.

Enkelte hunde kan i en kort periode blive depressive efter kemisk kastration. Der findes også andre præparater på markedet, som indeholder progesteron. Progesteron hæmmer testosteronvirkningen, men har også i sig selv en virkning. Progesteron har en angsthæmmende og smertedæmpende effekt på hunden. Hvis hunden er angst eller frygtsom inden man giver den progesteron, er der mange ejere, der har oplevet, at aggressionsproblemer, der skyldes angst, bliver forbedret. Hvis hunden så efterfølgende bliver kirurgisk kastreret, får man ikke samme positive effekt, fordi fjernelsen af testosteron jo ofte forværrer angstproblemer (se afsnittet om aggression mod andre hunde). Tal med din dyrlæge om, hvilket middel der skal bruges. Sterilisation af hanhunde Man kan vælge at sterilisere sin hanhund. Det foregår ved et lidt større kirurgisk indgreb, hvor sædstrengene bliver skåret over. Testiklerne fjernes ikke. Hunden producerer fortsat testosteron og er fuldt seksuelt aktiv, men kan ikke producere hvalpe. Tvivlsom virkning af kastration Hanhunde, der har parret en hunhund, vil ofte stadig udvise seksuel adfærd over for tæ- ver i løbetid! Hvornår er det bedst at kastrere? Rigtig mange hanhunde bliver kastreret i 9 – 12 måneders alderen. De bliver ofte kastreret, fordi de i forbindelse med puberteten udviser diverse forskellig ”hanhundeadfærd”, som ejeren gerne vil forsøge at afhjælpe. Der er ikke forsket ret meget i, i hvilken alder kastration er bedst. I USA kastrerer man ofte hunde meget tidligt. Ofte allerede i 8-10 ugers alderen, nogle gange allerede i 6 ugers alderen. En amerikansk undersøgelse viser, at tidlig kastration ofte medfører øget vækst, inkontinens, øget hyppighed af knoglekræft, angstproblemer, manglende modenhed, koncentrationsbesvær mm. Der er en tendens til at helt unge hunde, der kastreres, ikke modnes på samme måde som intakte hanhunde. Sandsynligvis er det bedst at vente med kastration til hunden er fysisk og psykisk moden. Tidspunktet kan derfor være meget forskelligt, afhængig af race og personlighed. Kastration og maskulinitet Kastrerede hanhunde ser ikke så ”hanhundede” ud. Desuden ændrer de lugt og kan derved komme i identifikationsproblemer i forhold til andre hanhunde. Det kan nogle gange udløse aggressiv eller usikker adfærd fra andre hanhunde. Helbred og kastration Det er almindeligt kendt, at hunde tager på efter kastration. Det skyldes, at stofskiftet falder til ca. 80 % af det normale. Hunden skal derfor have mindre at spise efter kastration, så man undgår vægtforøgelse. Nogle hunde får pelsforandringer efter kastration. Hundene bliver mere ”uldede” i pelsen. Pelsforandringer ses oftest hos spaniels, men kan også forekomme hos andre racer. Inkontinens (manglende evne til at holde på vandet) ses især hos tæver, men forekommer også hos hanhunde. Ved kastration før kønsmodning, øges risikoen for knoglecancer. Ud over en manglende evne til at lave hvalpe på naboens tæve, kan man på positivlisten nævne, at kastration nedsætter risikoen for prostatakræft og forstørret prostata betydeligt. Forskellige sygdomme / smerte kan medføre adfærdsproblemer. Derfor bør hundens helbredstilstand vurderes, inden man kastrerer. Konklusion En hunds adfærd er et sammensurium af mange ting: race, helbred, genetik, følelser, indlæ- ring, hormoner mm. De undersøgelser, der er foretaget, viser, at grundig socialisering af hvalpe og unge hunde kan forebygge meget af den problemadfærd, man normalt kastrerer for. Kastrering på grund af seksuel adfærd vil sandsynligvis have en effekt. Hvis man derimod kastrerer på grund af adfærd som ikke er seksuel, så har det sandsynligvis ikke den store effekt. Hvis problemadfærden skyldes angst eller frygt, så vil kastration eventuelt kunne forværre problemet. Hvis man tænker på at kastrere en hanhund på grund af adfærdsproblemer, bør man derfor få stillet en adfærdsdiagnose inden!

Kilde: Egne erfaringer og foredraget ”Neutralisering af hunde - med adfærden i fokus” med Gry Lø- berg. - Arrangeret af Dyrekassen Danmark.

Fra DCH Bladet, nr. 3 2012.

*********


PEDIGREE DOGS EXPOSED by BBC :

When you buy a puppy or dog regardless of wheather you choose a purebred puppy / dog with a pedigree, a purebred puppy / dog without a pedigree (legally a purebred dog without a predigree is a mixed breed) or a mixed breed, ALWAYS make sure that his or her parents are tested Free, Clear, 0/0 etc. of that breed breed-related / breed disposed disases. If you choose a mixed breed puppy or dog, make sure, that both parents are tested Free, Clear, 0/0 etc. of breed-related disease of ALL the breeds, which the parents are a mix of. And also make sure that the tests are valid.

See the BBC program here: https://vimeo.com/17558275
I believe, this BBC program is from 2011.


http://dsvo.dk/dna-tests/