Shih Tzu FCI Standard

Shih Tzu FCI Standard
- på dansk
- in english
- auf deutsch


Racestandard

Shih Tzu FCI Standard, nr. 208, 16.02.2011.(GB) (Org 13.10.2010.)               

Oprindelsesland: Tibet
Protektion: Storbritannien
Anvendelse: Selskabshund.Klassifikation: FCI Gruppe 9 Selskabshunde og dværghunde
Sektion 5 Tibetanske racer.
Uden brugsprøve.
Historisk Resumé:
Folk har tendens til at forveksle Lhasa Apso og Shih Tzu, men der er en række tydelige forskelle. Rødderne af denne race er i Tibet men den er udviklet i Kina, hvor hunde lig disse levede i de kongelige paladser. Kina blev en republik i 1912, hvorefter eksemplarer af denne race fandt vej til Vesten, selvom den første registrerede import til Storbritannien ikke skete før 1931. Den blev anerkendt som en race adskilt fra andre orientalske racer i 1934 og tilkendt et separat register af The Kennel Club i 1940, og tilkendt certifikater fra 1949. Det chrysanthemum lignende udseende af Shih Thuz’ens hoved er meget tiltrækkende, og dette skyldes at hårene gror opad på næseryggen.
Helhedsindtryk:
En kraftig bygget, rigeligt men ikke overdrevent pelset hund med udpræget arrogant holdning. Ansigtet minder om en chrysantemum.Vigtige proportioner: Længere mellem skuldre og halerod end højde ved skuldrene.
Adfærd/Temperament: Intelligent, aktiv og vågen. Venlig og selvstændig.

Hoved: Hovedet er bredt og rundt, med god afstand mellem øjnene. Pjusket hoved med godt skæg og kindskæg, hårene der gror opad på næseryggen giver en udpræget ”chrysanthemum lignende” effekt. Må ikke påvirke hundens evne til at se.

Stop: Klart markeret.

Næse: Sort, dog mørkt leverfarvet hos hunde, hvis pels eller aftegninger er leverfarvede. Næsens overkant skal ligge i højde med eller en smule under nederste øjenrand. Næsen skal være lige eller svagt opadvendt. Næseborene er godt åbne. En næse der vender nedad, er særdeles uønsket, ligesom sammenklemte næsebor er det.

Næseparti: Af god bredde, kvadratisk og kort, uden rynker, fladt og godt behåret. Længden er omkring 2,5 cm fra næsespids til stop.Næseryggen er vandret eller let opadvendende mod næsen. Pigmenteringen på næsepartiet skal være så ubrudt som muligt.

Læber: Lige.

Kæber/Tænder: Brede kæber, let underbid eller tangbid.

Øjne: Store, mørke og runde, placeret godt langt fra hinanden, men ikke udstående. Udtrykket er varmt. Hos hunde med pels eller aftegninger af leverfarve er lysere øjne tilladt. Det hvide i øjnene må ikke vises.

Ører: Store med lange ørelapper, båret hængende. De er ansat en smule lavere end skallens top og beklædt med så rigelig pels, at de flyder sammen med halsens pels.

Hals: Velproportioneret og smukt buet. Tilpas lang til at give en stolt hovedbæring.

Krop:
Ryg: Vandret.

Lænd: Kort og solid.

Bryst: Bredt, dybt, 
når godt ned mellem forbenene.

Hale: Med meget fyldig pels (fjerbusk), båret muntert ind over ryggen. Højt ansat. Halen skal nå op i niveau med skallen for at give hunden et harmonisk omrids.

Lemmer:
Forpart:
Skuldre: Faste, godt tilbagelagte.

Underarm: 
Korte og muskuløse med god knoglesubstans, så lige som muligt, svarende til det brede og dybtstillede bryst.

Forpoter:
 Rundede, faste og godt dækket af pels.

Bagpart: Korte og muskuløse bagben med god knoglesubstans. Set bagfra skal de være lige.

Lår: Godt rundede og muskuløse.

Bagpoter: Rundede, faste og med gode trædepuder. 
Godt dækkede af hår.

Bevægelse: Overlegen og blødt glidende. Forbenene griber godt fremad, og bagaktionen er så kraftig, at trædepuderne ses bagfra.

Pels:
Hårlag: Yderpelsen er lang, tæt, ikke krøllet, med moderat mængde underuld, der ikke må være ulden.
Svagt bølget pels er tilladtPelsen må ikke påvirke hundens evne til at se. Pelsens længde må ikke begrænse bevægelserne.

Farve: Alle farver er tilladt. Hos parti-colours er en hvid blis i panden og en hvid halespids meget ønskelig.

Størrelse og vægt: Skulderhøjde: Ikke mere end 27 cm.
Type og racepræg er af største betydning og må under ingen omstændigheder tilsidesættes alene for størrelsen.

Vægt: 4,5 – 8 kg. Idealvægt 4,5 – 7,5 kg.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på funktionel sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl: Aggressive eller overdrevent sky hunde. Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
Standarden udgivet af FCI 13.10.2010
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité OKTOBER 2013
NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i NOVEMBER 1998

                                    ****


Shih Tzu FCI Standard, no. 208.
Classification: Group 9, Companions and Toys, Section 6, Tibetan breeds.
GENERAL APPEARANCE
The Shih Tzu is a sturdy, lively, alert toy dog with long flowing double coat. Befitting his noble Chinese ancestry as a highly valued, prized companion and palace pet, the Shih Tzu is proud of bearing, has a distinctively arrogant carriage with head well up and tail curved over the back. Although there has always been considerable size variation, the Shih Tzu must be compact, solid, carrying good weight and substance. Even though a toy dog, the Shih Tzu must be subject to the same requirements of soundness and structure prescribed for all breeds, and any deviation from the ideal described in the standard should be penalized to the extent of the deviation. Structural faults common to all breeds are as undesirable in the Shih Tzu as in any other breed, regardless of whether or not such faults are specifically mentioned in the standard.
SIZE, PROPORTION, SUBSTANCESize: Ideally, height at withers is 9 to 101/2 inches; but, not less than 8 inches nor more than 11 inches. Ideally, weight of mature dogs, 9 to 16 pounds. Proportion: Length between withers and root of tail is slightly longer than height at withers. The Shih Tzu must never be so high stationed as to appear leggy, nor so low stationed as to appear dumpy or squatty. Substance: Regardless of size, the Shih Tzu is always compact, solid and carries good weight and substance.
HEAD
Head: Round, broad, wide between eyes, its size in balance with the overall size of dog being neither too large nor too small. Fault: Narrow head, close-set eyes. Expression: Warm, sweet, wide-eyed, friendly and trusting. An overall well-balanced and pleasant expression supersedes the importance of individual parts. Care should be taken to look and examine well beyond the hair to determine if what is seen is the actual head and expression rather than an image created by grooming technique. Eyes: Large, round, not prominent, placed well apart, looking straight ahead. Very dark. Lighter on liver pigmented dogs and blue pigmented dogs. Fault: Small, close-set or light eyes; excessive eye white. Ears: Large, set slightly below crown of skull; heavily coated. Skull: Domed. Stop: There is a definite stop. Muzzle: Square, short, unwrinkled, with good cushioning, set no lower than bottom eye rim; never downturned. Ideally, no longer than 1 inch from tip of nose to stop, although length may vary slightly in relation to overall size of dog. Front of muzzle should be flat; lower lip and chin not protruding and definitely never receding. Fault: Snipiness, lack of definite stop. Nose: Nostrils are broad, wide, and open. Pigmentation: Nose, lips, eye rims are black on all colors, except liver on liver pigmented dogs and blue on blue pigmented dogs.
Fault: Pink on nose, lips, or eye rims.
Bite: Undershot. Jaw is broad and wide. A missing tooth or slightly misaligned teeth should not be too severely penalized. Teeth and tongue should not show when mouth is closed. Fault: Overshot bite.
NECK, TOPLINE, BODY
Of utmost importance is an overall well-balanced dog with no exaggerated features.
Neck: Well set-on flowing smoothly into shoulders; of sufficient length to permit natural high head carriage and in balance with height and length of dog.
Topline: 
Level.
Body: 
Short-coupled and sturdy with no waist or tuck-up. The Shih Tzu is slightly longer than tall.
Fault: Legginess.
Chest: Broad and deep with good spring-of-rib, however, not barrel-chested. Depth of ribcage should extend to just below elbow. Distance from elbow to withers is a little greater than from elbow to ground. Croup: Flat. Tail: Set on high, heavily plumed, carried in curve well over back. Too loose, too tight, too flat, or too low set a tail is undesirable and should be penalized to extent of deviation.
FOREQUARTERSShoulders: Well-angulated, well laid-back, well laid-in, fitting smoothly into body. Legs: Straight, well-boned, muscular, set well-apart and under chest, with elbows set close to body. Pasterns: Strong, perpendicular. Dewclaws: May be removed.
Feet: 
Firm, well-padded, point straight ahead.
HINDQUARTERS
Angulation of hindquarters should be in balance with forequarters.

Legs: 
Well-boned, muscular, and straight when viewed from rear with well-bent stifles, not close set but in line with forequarters.Hocks: Well let down, perpendicular. Fault: Hyperextension of hocks. Dewclaws: May be removed. Feet: Firm, well-padded, point straight ahead.
COATCoat: Luxurious, double-coated, dense, long, and flowing. Slight wave permissible. Hair on top of head is tied up.
Fault: 
Sparse coat, single coat, curly coat. Trimming: Feet, bottom of coat, and anus may be done for neatness and to facilitate movement. Fault: Excessive trimming. 
COLOR AND MARKINGS
All are permissible and to be considered equally.
GAIT
The Shih Tzu moves straight and must be shown at its own natural speed, neither raced nor strung-up, to evaluate its smooth, flowing, effortless movement with good front reach and equally strong rear drive, level topline, naturally high head carriage, and tail carried in gentle curve over back.
TEMPERAMENT
As the sole purpose of the Shih Tzu is that of a companion and house pet, it is essential that its temperament be outgoing, happy, affectionate, friendly and trusting towards all.                                           ****

      Von der FCI verabschiedet am 24. Juni 1987

Ursprungsland: Tibet, Patronat Großbritannien; 
Übersetzung Uwe H. Fischer (Oktober 1987)

Allgemeines Erscheinungsbild:
Robuster, überreich behaarter Hund mit deutlich arroganter Haltung und chrysanthemenartigem Gesicht.

Charakteristika:
Intelligent,lebhaft,aufmerksam,freundlich,unabhängig.

Kopf und Schädel:
Kopf breit,rund,mit gutem Abstand zwischen den Augen.Strubbelkopf,wobei das Haar gut über die Augen fällt.Guter Kinn und Backenbart,das Haar auf dem Nasenrücken nach oben gerichtet wachsend, so das ein deutlich Chrisanthemenartiger Effekt erreicht wird. Fang mit großer Breite, quadratisch, kurz,ohne Falten, behaart. Nase schwarz, bei leberbraunen Hunden oder solchen mit leberbraunen Abzeichen ist die Nase dunkelleberbraun. Länge von der Nasenspitze bis zum ausgeprägtem Stop ungefähr 2,5 cm. Nasenrücken in gleicher Höhe oder ganz wenig tiefer als die unteren Lidränder.Weitgeöffnete Nasenlöcher. Die Pigmentierung am Fang sollte so wenig wie möglich unterbrochen sein. 

Augen:
Groß,dunkel,rund, mit gutem Abstand voneinander, jedoch nicht hervorstehend. Freundlicher Ausdruck. Bei leberfarbenen Hunden sind hellere Augen erlaubt. Weiß eines Auges darf nicht sichtbar sein.

Ohren:
Groß, Hängeohr mit langen Ohrledern. Knapp unterhalb des höchsten Punktes des Schädels angesetzt. Sie sind dicht mit Haar bedeckt, das sich mit dem Nackenhaar vermischt.

Gebiß:
Sehr breit, knapper Vorbiß oder Zangenbiß, Lippen geschlossen.

Vorderhand:
Schulter gut zurückliegend, Läufe kurz, gut bemuskelt, mit kräftigen Knochen, so gerade wie möglich, um in Einklang mit einer breiten und tiefen Brust zu sein.

Gebäude:
Die Länge zwischen Widerrist und Rutenansatz ist größer als die Widerristhöhe; geschlossen und stabil, Brust breit und tief, feste Schultern, gerader Rücken.

Hinterhand:
Läufe kurz, muskulös mit kräftigen Knochen. Von hinten betrachtet, gerade und parallel. Die Läufe erscheinen durch die reiche Behaarung stämmig.

Pfoten:
Rund, fest und gut gepolstert. Sie erscheinen aufgrund der reichen Behaarung sehr groß.

Rute:
Mit starkem Haarbusch fröhlich und gut über dem Rücken getragen. Hoch angesetzt. Der höchste Punkt des Rutenbogens etwa auf gleicher Höhe mit dem höchsten Punkt des Schädels, dieses gibt dem Hund eine harmonische Silhouette.

Gangart / Bewegung:
Arrogant, ruhig - fließend, Vorderläufe gut ausgreifend; energische Hinterhand - Aktion, hierbei werden die Ballen vollständig sichtbar.

Haarkleid:
Lang, dicht, nicht lockig, mit guter Unterwolle. Leichte Wellen erlaubt. Das Haar auf dem Kopf wird hochgebunden.

Farben:
Es sind alle Farben erlaubt.... Bei zwei und mehrfarbigen Hunden sollte eine weiße Stirnblesse und eine weiße Rutenspitze nicht fehlen.

Gewicht und Größe:
Gewicht: 4,5 bis 8,1 kg
Idealgewicht: 4,5 bis 7,3 kg
Wideristhöhe nicht über 26,7 cm

Typ - und Rasse - Charakteristika sind von höchster Bedeutung und dürfen unter keinen Umständen allein der Größe wegen geopfert werden.

Fehler:
Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten soll als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte.

Anmerkung:
Rüden sollen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im Skrotum befinden.